Članice IXP mogu biti ISP-ovi, univerziteti, operatori elektronskih komunikacionih usluga, provajderi sadržaja, organi državne uprave, veće kompanije itd, uz ispunjavanje minimuma tehničkih uslova.

Svaki operator-provajder koji učestvuje u razmjeni internet saobraćaja preko tačke povezivanja će biti odgovoran za obezbjeđenje i kasnije održavanje pristupnog medija do komunikacionog centra IXP-a.

Pored toga, provajder-operator je odgovoran za nabavku, instalaciju i održavanje komunikacione opreme namijenjene za povezivanje sa IXP-om, bez obzira da li se ona nalazi kod provajdera-operatora ili je locirana kod IXP-a.

Operator je dužan da se prije nabavke i instalacije opreme upozna sa tehničkim karakteristikama preporučene opreme od strane IXP-a i, po potrebi,  konsultuje sa njim.

Prilikom povezivanja operatora na IXP, operator je obavezan da rezerviše L3 uređaj sa adekvatnim modulom za vezi ka IXP. L3 uređaj mora imati podršku za BGPv4, IPv4 i IPv6 adresiranje.

U prvoj fazi se omogućava povezivanje operatora sa IXP-om isključivo preko singlemode optičkih vlakana, sa adekvatnim terminiranjem u zavisnosti od zahtjevanog kapaciteta linka (100Mbps, 1Gbps i 10Gbps).

Za operatore koji postavljaju svoju aktivnu opremu u prostorijama IXP može se omogućiti povezivanje korištenjem 1000baseT interfejsa.

Jedan od, tehnički nezaobilaznih preduslova za povezivanje na IXP jeste da zainteresovani pravni subjekat, registrovan u Crnoj Gori, posjeduje računarsku mrežu registrovanu kao autonomni sistema (AS) sa jedinstvenim AS brojem (ASN). Registracija AS-a se vrši prema važećim procedurama kod nadležne institucije (za Evropu je to RIPE).