Šta je IXP?

Internet eXchange Point

Javna tačka interkonekcije tri ili više mreža/autonomnih sistema se naziva  tačke razmjene internet saobraćaja (Internet eXchange Point - IXP). Članice IXP, uz ispunjavanje minimuma tehničkih uslova, mogu biti:

  • ISP-ovi
  • operatori elektronskih komunikacionih usluga, provajderi sadržaja
  • univerziteti, organi državne uprave, veće kompanije, itd.

Svaki operator-provajder koji učestvuje u razmjeni internet saobraćaja preko tačke povezivanja će biti odgovoran za obezbjeđenje i kasnije održavanje pristupnog medija do komunikacionog centra IXP-a.

Detaljnije