Prijava smetnje
Balša Femić, Ljiljana Adžić

 020 414 292
 mixp@ucg.ac.me
 u periodu: 08-16

Prijava smetnje
Balša Femić, Ljiljana Adžić

 069 337 445  067 334 060
 balsa@ucg.ac.me   ljilja@ucg.ac.me
 u periodu: 16-08

Prijava smetnje
Balša Femić, Ljiljana Adžić

 069 337 445  067 334 060
 balsa@ucg.ac.me   ljilja@ucg.ac.me
 Vikendom i praznicima

Eskalacija
Balša Femić

 069 337 445
 balsa@ucg.ac.me

Lokacija:

CIS, Cetinjski put 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel:

020 414 292 (08-16)