Loading...

MontenegrO Internet
eXchange Point

Naslovna / CJENOVNIK 

Cjenovnik usluga MIXP-a

Jednokratna naknada za povezivanje

  • 100 Mbps – 400,00 € (bez PDV-a)
  • 1000 Mbps - 600,00 € (bez PDV-a)
  • Upgrade linka sa 100Mbps na 1000Mbps – 300,00 € (bez PDV-a)

Mjesečna naknada

  • 100 / 30 Mbps  – 150,00 € (bez PDV-a)
  • 100 Mbps full – 350,00 € (bez PDV-a)
  • 1000 Mbps - 450,00 € (bez PDV-a)
Mjesečna naknada za drugi link se umanjuje za 30% od naknade za primarni link


Usluga VLAN-a do drugih korisnika

  • Troškovi uspostavljanja VLAN-a – 100,00 € (bez PDV-a) po VLAN portu
  • Mjesečna nadoknada po portu VLAN-a – 50,00 € (bez PDV-a)
  • Dodatno konfigurisanje — 20,00 € (bez PDV-a)
  • Mjesečna naknada hostinga komunikacione opreme korisnika za potrebe peering-a 1U – 30,00 € (bez PDV-a)